Jornada Introduint Mindfulness a L`Escola

Programa Jornada Introduint Mindfulness a L’Escola
Dissabte, 24 de febrer de 2018
Hora: 10:00 a 14:00
Blanquerna URL, Barcelona